Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing nationaal en internationaal
  • Werken met geavanceerde apparatuur waaronder vergrotingen
  • Kennistoetsen
  • Implementatie van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Lidmaatschap Kwaliteit Register Tandartsen waarbij ook praktijkvisitatie plaatsvindt.
  • Herregistratie bij beroepsvereniging VMBZ van de desbetreffende specialisatie
  • Toepassen van kwaliteitssysteem Dental Rules
  • Geavanceerde AI software ter ondersteuning van diagnostiek en behandelingen

Onze praktijk hecht veel waarde aan uw mening. Daarom maken wij gebruik van ReviewCollect, een door het Kwaliteitsregister Tandartsen geaccrediteerd hulpmiddel, dat u vanuit onze praktijksoftware om uw ervaringen vraagt. Natuurlijk zal dit niet na ieder bezoek aan de praktijk zijn én heeft u altijd de mogelijkheid om met één druk op de knop aan te geven dat u niet meer benaderd wilt worden. Toch hopen we dat u ons wilt helpen met het steeds verder verbeteren van de praktijk en af toe uw input zou willen geven. Hartelijk bedankt alvast!